\\
هتل هالدی Haldi Hotel
هتل هتل هالدی Haldi Hotel
 
درجه هتل هتل هتل هالدی Haldi Hotel
تلفن 021-88920644
فكس 021-88920644
ترانسفر دارد
گالری
اتاق
اتاق
رستوران
سرویس حمام
سوئیت
لابی
لابی
نمایی از رستوران
نمایی از اتاق
اتاق
اتاق
رستوران
سرویس حمام
سوئیت
لابی
لابی
نمایی از رستوران
نمایی از اتاق
رستوران
اتاق
اتاق
سرویس حمام
سوئیت
لابی
لابی
نمایی از رستوران
نمایی از اتاق
سرویس حمام
اتاق
اتاق
رستوران
سوئیت
لابی
لابی
نمایی از رستوران
نمایی از اتاق
سوئیت
اتاق
اتاق
رستوران
سرویس حمام
لابی
لابی
نمایی از رستوران
نمایی از اتاق
لابی
اتاق
اتاق
رستوران
سرویس حمام
سوئیت
لابی
نمایی از رستوران
نمایی از اتاق
لابی
اتاق
اتاق
رستوران
سرویس حمام
سوئیت
لابی
نمایی از رستوران
نمایی از اتاق
نمایی از رستوران
اتاق
اتاق
رستوران
سرویس حمام
سوئیت
لابی
لابی
نمایی از اتاق
نمایی از اتاق
اتاق
اتاق
رستوران
سرویس حمام
سوئیت
لابی
لابی
نمایی از رستوران
درخواست رزرو

*
*
*
*
ارسال نظرات

*
*