\\
عدد 13 و خرافات دنبال آن
عدد 13 و خرافات دنبال آن

اعتقادات مختلف درباره عدد 13

درکشورها هر انسانی و یا در هر محله ای برای خود باورها و اعتقاداتی دارد که بر روی زندگی انسان تاثیر گذار است. انسانها از گذشتگان خود یک سری خرافات و اعتقاداتی را میشنوند و آنها را باور میکنند. تمامی این خرافات ریشه و داستان های قدیمی دارند. بعضی از این خرافات مرتبط با اعداد هستند که در زندگی مردم رایج است. یکی از این باورها، نحس بودن عدد 13 است که شاید خیلی از ماها از بزرگترهای فامیل این را شنیده باشیم. این باور در زندگی خیلی از ماها تاثیر داشته و باعث شده ما هم به آن اعتقاد بیاوریم. اما دراینجا میخواهیم بدانیم چرا عدد13 را نحس میدانند. پس برای اطلاع از این موضوع با افراگشت کهن همراه باشید.

آیا شنیده اید که می گویند برخی اعداد دارای شانس و برخی دیگر بد شانسی می آورند؟ اگر شما اتفاقی که سال ها منتظرش بودید در روز 13 ام ماه اتفاق بیوفتد برایتان خوش یمن نیست؟ یا اینکه فرزند شما در روز 13 به دنیا بیاید این فرزند نحس بوده؟ همه ی این باورها ریشه در اعتقادات مردم داشته و باعث تغییراتی در زندگی آنها شده است. اعتقاد داشتن به برخی از خرافات باعث به وجود آمدن مشکلاتی در جامعه شده است . این خرافات که ریشه اساسی هم ندارند نقش آشکاری بر زندگی مردم گذاشته و توانسته در ذهن انسان و تصمیمات آنها تاثیر بگذارد. نمونش نحس بودن عدد 13 است که نه تنها در جامعه ایرانی بلکه در بسیاری از جوامع مطرح است و به آن اعتقاد دارند. به نظر شما دلایل این اعتقا د چیست ؟

- برخی از محققان اعتقاد داردن این باور از عالم مسیحیت به زرتشتیان و از آنجا به مسلمانان رسیده است. در زمان مسیح شخصی بنام یهودای اسخریوطی وجود داشت که یکی از دوازده حواریون مسیح بود. وی نقشه ای برای تسلیم کردن حضرت مسیح در مقابل مخالفت هایش داشت. مسیحیان بر این باور بودند که آنها توانستند با سیزده نفره شدن خودشان مسیح را به پای دار بکشند. به همین خاطر این عدد را نحس میشمارند و به نسل های بعد خود انتقال داده اند.

- دلیل بعدی از بین رفتن قوم نوح در روز سیزدهم ماه است که این هم باعث تاکید نحسی این عدد میشود.

اما عدد 13 در بین ایرانیان

عمر جهان هستی در بین ایرانیان باستان 12 هزار سال بوده است. به همین خاطر آنان عدد 13 را نمادی نو برای شروع دوران جدید میدانستند. به دنبال این موضوع آنها تعطیلات نوروز را 12 روز در نظر گرفتند تا روز آخر را که روز 13 است به طبیعت بروند تا شروعی نو برای سال جدید داشته باشند. به گفته ی یکی ازپژوهشگران ایرانی استاد وزیری، اعتقاد به نحسی عدد 13 از کشورهای غربی وارد ایران شده است. به گفته ی وی عدد سیزده در فرهنگ ایرانی مرتبط به داستان آرش کمانگیر است که در روز 13 اتفاق افتاده. در این روز سرزمین ایزدان گسترش یافته و از تورانیان توسط تیر آرش رهایی پیدا کرده است به همین خاطر نام این روز را تیر روز نامیدند، یعنی ایزد تیشتر. علاوه بر این، این عدد در تقویم مایا نیز خوش یمن است. عدد 13 در تقویم مایا به مفهوم خیز، حرکت به جلو و پیشرفت میباشد. این جایگاه با گذرزمان از بین رفت و درکتاب های تاریخی این عدد به عدد نحس تبدیل شد. با این وجود این روز زیبا و مهم ایرانیان با گذر زمان با خرافات غربی ها آمیخته شد تا جایی که مردم روز 13 فروردین را روز شوم میدانند و برای رفع بلا در این روز به طبیعت میروند. این اعتقاد تا جایی شدت یافت که مردم در این روز به دید و بازدید هم نمیرفتند و اعتقاد دارند رفتن به خانه ی کسی در این روز نحسی را به آن خانه میبرند.

13عددی نحس در بین مردم جهان

همانطور که در بالا گفته شد این نحسی تنها درایران نیست بلکه در کشورهای دیگر رواج دارد اما بیشترین اعتقاد در کشور ایران است. این اعتقاد در بین مسیحیان این گونه است که آنان سیزده نفری سر سفره نمی نشینند. در کشور آمریکا نیز این اعتقاد وجود دارد و آنها برای دور زدن از نحسی عدد 13 این عدد را 1+12 مطرح میکنند. کشور بعدی سوئد است که اگر آخر هفته آنها به سیزدهم بیوفتد میگویند هفته نحسی در راه است. این خرافات به شرکت های هواپیمایی هم سرایت کرده به گونه یی که در برخی از هواپیما ها صندلی 13 وجود ندارد و صندلی بعد از 12 صندلی 14 قرار گرفته است. موضوع جالب دیگر این است که حتی برخی ساختمان ها هم طبقه ی 13 ندارد و در آسنسورهای آنها عدد13 دیده نمیشود.

در مجله گردشگری افراگشت کهن بخوانید.

تمیزترین روستای ایران | کشتی نوح کجاست؟ترسناک ترین باغ ایراندره عشق ایرانجهنم دره ایرانجنگل جیغ ایراناوپرت ایرانغار جهنم ایرانقنات قصبه احداثی دیوهاکلبه وحشت انزلیروستای لی لی پوت های ایرانسرعت هواپیماهای مسافربریعدد 13 و خرافات دنبال آن | غار اصحاب کهف کجاستجاذبه های گردشگری کیش و ..