\\
هتل مینو مشهد
هتل هتل مینو مشهد
 
درجه هتل هتل هتل مینو مشهد
تلفن 021-88920644
فكس 02188920644
ترانسفر دارد
گالری
رستوران
رستوران
اتاق
اتاق
لابی
راهرو
پذیرش
لابی
لابی
استخر
رستوران
رستوران
اتاق
اتاق
لابی
راهرو
پذیرش
لابی
لابی
استخر
اتاق
رستوران
رستوران
اتاق
لابی
راهرو
پذیرش
لابی
لابی
استخر
اتاق
رستوران
رستوران
اتاق
لابی
راهرو
پذیرش
لابی
لابی
استخر
لابی
رستوران
رستوران
اتاق
اتاق
راهرو
پذیرش
لابی
لابی
استخر
راهرو
رستوران
رستوران
اتاق
اتاق
لابی
پذیرش
لابی
لابی
استخر
پذیرش
رستوران
رستوران
اتاق
اتاق
لابی
راهرو
لابی
لابی
استخر
لابی
رستوران
رستوران
اتاق
اتاق
لابی
راهرو
پذیرش
لابی
استخر
لابی
رستوران
رستوران
اتاق
اتاق
لابی
راهرو
پذیرش
لابی
استخر
استخر
رستوران
رستوران
اتاق
اتاق
لابی
راهرو
پذیرش
لابی
لابی
درخواست رزرو

*
*
*
*
ارسال نظرات

*
*