\\
هتل سنتی ملک التجار یزد
هتل هتل سنتی ملک التجار یزد
 
درجه هتل هتل هتل سنتی ملک التجار یزد
تلفن 021-88920644
فكس 021-88920644
ترانسفر دارد
گالری
رستوران
اتاق
اتاق
اتاق
راهرو
رستوران حیاط
رستوران
نمایی از هتل
حیاط
اتاق
رستوران
اتاق
اتاق
راهرو
رستوران حیاط
رستوران
نمایی از هتل
حیاط
اتاق
رستوران
اتاق
اتاق
راهرو
رستوران حیاط
رستوران
نمایی از هتل
حیاط
اتاق
رستوران
اتاق
اتاق
راهرو
رستوران حیاط
رستوران
نمایی از هتل
حیاط
راهرو
رستوران
اتاق
اتاق
اتاق
رستوران حیاط
رستوران
نمایی از هتل
حیاط
رستوران حیاط
رستوران
اتاق
اتاق
اتاق
راهرو
رستوران
نمایی از هتل
حیاط
رستوران
رستوران
اتاق
اتاق
اتاق
راهرو
رستوران حیاط
نمایی از هتل
حیاط
نمایی از هتل
رستوران
اتاق
اتاق
اتاق
راهرو
رستوران حیاط
رستوران
حیاط
حیاط
رستوران
اتاق
اتاق
اتاق
راهرو
رستوران حیاط
رستوران
نمایی از هتل
درخواست رزرو

*
*
*
*
ارسال نظرات

*
*